Dr. Paschaladis geeft op zaterdag 22 oktober om 15.30uur een lezing in de Venco Campus, Meerheide 200, in Eersel. Inloop vanaf 15.00 uur.

Wil je hierbij aanwezig zijn, registreer je dan via gp3at@outlook.com of telefoon nummer 06-19609060 (LET OP: ENGELSTALIG).

De ontdekking van de 3 menselijke types

Dr. Paschalidis begon zijn onderzoek in 2002 met het interviewen en observeren van patienten en gezonde individuen, afkomstig van verschillende regio’s en etniciteiten. De studie omvat meer dan 20.000 mensen waarvan ongeveer 15.000 patiënten, die ieder leden aan een ziekte. Eerste graad familieleden van deze mensen zijn ook in de studie opgenomen zodat de proefgroep van het onderzoek een totaal van 140.000 mensen omvatte.

In eerste instantie op basis van het empirisch onderzoek, maar later ook op basis van toegepast wetenschappelijk en statistisch onderbouwde methodologie (interview, observaties en vragenlijsten), kwam hij tot de conclusie dat mensen die leden aan dezelfde ziekten, gemeenschappelijke karakteristieken hadden zoals persoonlijkheid, reacties en gevoeligheid voor stress, informatie verwerkingscapaciteit en emotionele aanpassingsvermogen. Al deze kenmerken werden gespiegeld aan een functie in bepaalde gebieden van de hersenen die gelinkt zijn aan bepaalde gevoelens.

Met deze conclusie startte hij de ziekten te groeperen en te linken aan de gelijkende karakteristieken van deze mensen. Deze indeling toonde hem dat er 3 unieke en duidelijk verschillende menselijke typen zijn die hij A, B en C noemde. Daarna legde hij verbanden met de karakteristieken van deze typen en geleidelijk aan ontwikkelde hij zo het Tri-Anthropo-Type-Paschalidis model.

Door dit Model te analyseren worden wij ons bewust van ons “ontwerp” en kunnen wij een goed leven hebben volgens de ‘gebruikershandleiding’ bij ons specifieke model hoort.
De 3 menselijke types zijn ontwikkeld uit de differentiaties in de hersenstructuur van het limbische systeem en zijn verbindingen. De 3 gebieden van het limbische systeem waarin een duidelijk onderscheid is, zijn de volgende:

Menselijke typen en persoonlijkheidskenmerken

A TYPE B TYPE C TYPE
 • Mens van actie
 • Spontaan
 • Ongeduldig
 • Zelfverzekerd in zijn acties
 • Reageert op stress met paniek
 • Wordt kwaad over zaken die in het heden gebeuren
 • Stapt snel over hindernissen heen
 • Geduldig
 • Sentimenteel
 • Vatbaar voor excuses
 • Voorzichtig in het maken van besluiten
 • Romantisch
 • Acteert met zelf beheersing
 • Koestert moederlijke gevoelens
 • Maakt zich zorgen over de toekomst
 • Reageert angstig op stress
 • Stapt traag over hindernissen heen vanwege zijn constant behoefte aan checken en controle
 • Een person van extremen
 • Ambitieus
 • Georganiseerd
 • Vasthoudend
 • Revolutionair
 • Maakt zich druk over zaken uit het verleden
 • Bang voor afwijzing
 • Reageert in eerste instantie op stress met paniek en daarna komt hij vast te zitten

Dominant gen

Ondanks dat er 3 types zijn met 3 verschillende letters (A voor actie, B voor stress en C voor order en absoluut zijn), bestaan er in de persoonlijkheden 12 types, afhankelijk van of een man of vrouw het type heeft geërfd van de moeder of van de vader (bijvoorbeeld als iemand A type van de vader is of A type van de moeder).

In het Model wordt dit het ‘dominante gen’ genoemd, het meest prominente en dominante gen dat het type van een nieuw mens bepaalt wanneer het geboren wordt. Met 99.9% zekerheid, erft het 1ste, 3e, 5de kind en zo verder, het type van de vader,– wat betekent dat hij/zij de zelfde karakteristieken heeft als de vader en zal worden gekenmerkt door snelle lichaamsbewegingen/actie, extrovert zijn, en met gemak fysiek acteert. Het 2e, 4de enz. kind zal het type van de moeder erven zal meer introvert zijn, met snelle bewegingen van gedachten en goed in management (meer mentale actie).