ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

27.03.2016 ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
28.05.2015 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΒΟΛΟΣ
26.05.2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ