ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

27.03.2016 ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
[flickr_set id=»72157667559204505″]
28.05.2015 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΒΟΛΟΣ
[flickr_set id=»72157668154737991″]
26.05.2012 ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
[flickr_set id=»72157667474447946″]